Telefon: 327 591 250

Otevřeno: pondělí 7:30-11:30 a 12:00-18:00 a čtvrtek 7:30-11:30 a 12:00-18:00

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Akce

BŘEZEN 2014 "Březen - měsíc knihy"

Vloženo: 2. února 2015

"Nové knihy - návštěva dětí ze ŠD 
"Seznámení s knihovnou" - předškoláci z MŠ
"Seznámení s knihovnou" - mladší děti z MŠ 

Březen 2016 - "Pohádkové příběhy o zvířátkách"

Vloženo: 22. března 2017

akce pro MŠ

Březen 2016 - "Velikonoční tradice s knihou"

Vloženo: 22. března 2017

dvě akce pro děti ze školní družiny

Březen 2017

Vloženo: 22. března 2017

Březen 2017 - "Noc s Andersenem"

Březen 2017 - "Noc s Andersenem"

Vloženo: 22. března 2017

Noc plná pohádek, dobrodružství, soutěží - pro 14 dětí ze 3. třídy ZŠ; začátek v pátek 31. 3. 2017 v 18.00, konec 1. 4. 2017 v 9.00 hodin ráno

BŘEZEN 2019

Vloženo: 30. dubna 2019

BŘEZEN 2020

Vloženo: 20. ledna

Červen 2016 - "Už jsem čtenář"

Vloženo: 22. března 2017

slavnostní pasování prvňáčků v obřadní síni OÚ

Červen 2016 - "Začínáme číst"

Vloženo: 22. března 2017

akce pro děti ze ŠD - edice knih "První čtení"

Červen 2017

Vloženo: 12. června 2017

"Dobrodružné prázdniny"

ČERVEN 2019

Vloženo: 30. dubna 2019

Duben 2014 - Informatické výchovy pro 1. stupeň ZŠ

Vloženo: 2. února 2015

"Čtení pomáhá" - pro děti ze školní družiny 

Duben 2015 - "Pohádky H.Ch.Andersena"

Vloženo: 22. března 2017

akce pro děti ze školní družiny - oddělení pro menší děti; akce pro děti ze školní družiny - oddělení starších dětí

Duben 2016

Vloženo: 22. března 2017

Informatické výchovy pro 1. třídy a 4. třídu ZŠ

Duben 2016 - "Můj kamarád krteček"

Vloženo: 22. března 2017

akce pro děti z MŠ

Duben 2016 - "10. Noc s Andersenem"

Vloženo: 22. března 2017

Duben 2017

Vloženo: 12. června 2017

"Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři" zajímavosti o hadech