Telefon: 724 379 577

Otevřeno: pondělí 7:30-11:30 a 12:00-18:00 a čtvrtek 7:30-11:30 a 12:00-18:00

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ceník

Vloženo: 2. února 2015

Ceník registračních  poplatků: celoroční                čtvrtletní
dospělí v produktiv. věku 100Kč 25Kč
studenti,důchodci 80Kč 20Kč
děti do 15 let 40Kč 10Kč

Upomínkové řízení:

Poplatky z prodlení jsou shodné pro všechny čtenáře.    
1. upomínka 5Kč  
2. upomínka 15Kč  
3. upomínka 25Kč  
Doporučená upomínka 50Kč  
   
Sankční poplatky:  
Čtenářské průkazy - duplikát 20Kč
poškozená stránka 20Kč
poškozená vazba-dle rozsahu poškození 50Kč a více
poškozený čárový kód 10 Kč

 Při ztrátě nebo zničení  zapůjčených dokumentů lze žádat úhradu v současných průměrných tržních cenách.

Internet:

Zdarma přístup každému uživateli k veřejnému internetu po dobu 30 minut denně.

Poplatky za tisk a kopírování:

tisk, kopírování čb/1 stránka                                                 3 Kč

kopírování oboustranné                                                        6 Kč

tisk, kopírování barevné/1 stránka                                       10 Kč

 

Manipulační poplatek za meziknihovní službu na úhradu poštovného hradí čtenář v plné výši, tak jak jej účtuje Česká pošta.