Telefon: 327 591 250

Otevřeno: pondělí 7:30-11:30 a 12:00-18:00 a čtvrtek 7:30-11:30 a 12:00-18:00

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Služby

Vloženo: 2. února 2015

 
"Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha."
Lucius Annaeus Seneca
 
 
Čtenářem knihovny se může stát každý, kdo zaplatí čtenářský poplatek a vyplní a podepíše přihlášku. Svým podpisem stvrzuje, že bude dodržovat výpůjční řád knihovny.
Knihovna poskytuje tyto služby:
 • půjčování knih , časopisů, brožur a ostatních informačních  materiálů na dobu 1 měsíce
 • půjčování knih pro děti
 • rezervace požadovaných knih
 • odbornou pomoc při výběru knih MVS
 • veřejný internet zdarma
 • wifi zdarma
 • elektronickou poštu
 • barevný i černobílý tisk, kopírování, skenování
 • knihovnicko-informační lekce pro ZŠ a MŠ
 • besedy, čtení, exkurze
 • donáškovou službu (pro starší občany, po dohodě)