Telefon: 327 591 250

Otevřeno: pondělí 7:30-11:00 a 11:30-17:30 a čtvrtek 7:30-11:00 a 12:00-19:00

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Služby

Vloženo: 2. února 2015

 
"Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha."
Lucius Annaeus Seneca
 
 
Čtenářem knihovny se může stát každý, kdo zaplatí čtenářský poplatek a vyplní a podepíše přihlášku. Svým podpisem stvrzuje, že bude dodržovat výpůjční řád knihovny.
Knihovna poskytuje tyto služby:
  • půjčování knih , časopisů, brožur a ostatních informačních  materiálů na dobu 1.měsíce
  • půjčování knih pro děti
  • rezervace požadovaných knih
  • odbornou pomoc při výběru knih MVS
  • veřejný internet zdarma
  • elektronickou poštu
  • barevný i černobílý tisk, kopírování, skenování
  • knihovnicko-informační lekce pro ZŠ a MŠ
  • besedy, čtení, exkurze
  • donáškovou službu